chủ thể quan hệ lao động

Các nguyên lý quan hệ lao động

Tiếp nối viêc giới thiệu nội dung cuốn “Các nguyên lý quan hệ lao động”, CIRD trân trọng giới thiệu các nội dung: Chương II: Các chủ thể quan hệ lao động Chương III: Các cơ chế quan hệ la...
Tuyên bố 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Tuyên bố năm 1998 và 8 công ước cơ bản của ILO

Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneve tháng 6 năm 1998 đã thông qua Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động...
mo-hinh-quan-he-lao-dong-o-vie-nam

Mô hình Quan hệ lao động ở Việt Nam

Kinh nghiệm thế giới cho thấy mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế đều hình thành nên một hệ thống QHLĐ phù hợp với nền kinh tế đó. Thực tiễn thế giới cũng cho thấy là hệ thống quan hệ lao động của các nước...