Untitled

Sổ tay: Hướng dẫn kỹ năng hoà giải

Hòa giải là một trong những nghiệp vụ cơ bản nhất trong ngăn ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Trong luật pháp và thực tiễn ở hầu hết các quốc gia hòa giải luôn được coi là bước ưu t...
Untitled

Sổ tay: Hướng dẫn đối thoại tại nơi làm việc

Tăng cường đối thoại tại nơi làm việc là nguyên tắc, đồng thời là biện pháp phổ biến và hiệu quả nhằm giảm thiểu xung đột, tăng năng suất lao động và tăng cường sự gắn kết của người lao động với doan...
sumi 2

Sức mạnh thương lượng, sức mạnh đàm phán

Sức mạnh thương lượng, sức mạnh đàm phán (Bargaining power/ Bargaining strength) Khả năng của người lao động và giới chủ nhằm đảm bảo kết quả của quá trình thương lượng có lợi cho lợi ích của chính h...
quan he lao dong

Số lượng thỏa ước lao động tập thể

Theo thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay, đại diện tập thể NLĐ đã ký kết được 27.866 bản TƯLĐTT, đạt 67,96% số doanh nghiệp có tổ chức CĐ; trong đó, TƯLĐTT đoạt lại A chiếm 11,05%; loại B chiếm ...