Cải cách chính sách tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước

Theo Báo cáo tóm tắt về cải cách chính sách tiền lương trong các DNNN của Bộ LĐTB&XH thì chính sách tiền lương đối với DNNN còn tồn tại nhiều điểm hạn chế.

Các DNNN chưa tách bạch tiền lương, tiền thưởng của đại diện chủ sở hữu với ban điều hành. Đại diện chủ sở hữu do chủ sở hữu bổ nhiệm giám sát doanh nghiệp, nhưng hưởng lương do doanh nghiệp trả, làm giảm tính khách quan, độc lập và hiệu quả trong giám sát, chỉ đạo.

Việc quy định các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương trong DNNN (ví dụ: quy định mức lương lao động qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng) đã ảnh hưởng đến cấu trúc thang, bảng lương của doanh nghiệp. Người quản lý được xếp lương theo quan hệ của khu vực hành chính, trong khi đó lương của người lao động do doanh nghiệp xây dựng dẫn đến mất cân đối trong doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho việc xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương trong các DNNN, ngày 6/11/2017, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến một số bộ, ngành, tổng công ty, tập đoàn về nội dung này.

hop-ban-luong-dnnn-6-11-1509943998720

Thứ trưởng LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết năm 2018-2019, Bộ sẽ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung BLLĐ, trong đó có sửa đổi, bỏ quy định Chính phủ ban hành các nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương trong DNNN.

CIRD tổng hợp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *