Các hoạt động chính

Các hoạt động chính của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động

 1. Tham mưu ở cấp vĩ mô
 • Tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, CIRD đã tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng chính sách pháp luật lao động, trong đó nổi bật là: Đề án nghiên cứu của Đảng đoàn Quốc hội về quan hệ lao động; Bộ Luật Lao động và Luật Công Đoàn 2012; Một số nghị định và thông tư hướng dẫn Bộ Luật Lao động và Luật Công Đoàn …
 • Tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, các hoạt động nổi bật là: (i) Chủ trì xây dựng Đề án thành lập Ủy ban Quan hệ lao động; (ii) Chủ trì xây dựng Đề án thành lập CIRD (iii) Tham mưu cho Bộ LĐTB&XH về việc vận động Hoa Kỳ dành Quy chế GSP cho Việt Nam; (iv) Tham gia Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển thị trường lao động Việt Nam; (v) Đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ; (vi) Xử lý vụ kiện tại Toàn án của Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam cưỡng bức lao động đới với lao động xuất khẩu; (vii) Tham gia Ban biên tập báo cáo 30 năm Đổi mới của ngành, về Quan hệ lao động
 • Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): CIRD đã tham mưu cho Bộ LĐTB&XH trong việc xây dựng báo cáo và phương án xử lý các vấn đề lao động và quan hệ lao động để trình Thủ tướng (trong đàm phán chung với 11 nước và đàm phán song phương với Hoa Kỳ). Giám đốc CIRD – Ông Nguyễn Mạnh Cường đã trực tiếp tham gia đàm phán nội dung quan hệ lao động trong TPP
 1. Nâng cao năng lực hệ thống quan hệ lao động
 • Hỗ trợ 5 tỉnh, thành phố trọng điểm xây dựng và triển khai Đề án phát triển Quan hệ lao độnggiai đoạn 2014 – 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng (Tp Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Tp Hải Phòng, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai)
 • Xây dựng Báo cáo quốc gia về Quan hệ lao động: Dự kiến cuối năm 2015 sẽ phát hành Báo cáo đầu tiên
 • Nghiên cứu các Báo cáo chuyên đề, nổi bật là: (i) Kinh nghiệm giải quyết các cuộc đình công không theo trình tự quy định pháp luật, (ii) Các trường hợp điển hình về đình công; (iii) Nghiên cứu 1000 bản thỏa ước LĐTT; (iv) Vấn đề lao động và công đoàn trong FTAs; (v) Tài liệu hướng dẫn Đối thoại tại doanh nghiệp; (vii) Tài liệu về hòa giải
 • Đề tài khoa học, nổi bật là: (i) Xây dựng mô hình quan hệ lao động phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam; (ii) Căn cứ khoa học và thực tiễn xây dựng các nội dung lao động và quan hệ lao động trong các Hiệp định thương mại tự do trong quá trình hội nhập; (iii) Nâng cao hiệu quả hoạt động trung gian hòa giải lao động nhằm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; (iv) Nghiên cứu triển khai nội dung lao động và quan hệ lao động trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia
 • Các hoạt động khác: Tập huấn và hội thảo chuyên đề về quan hệ lao động tại 7 tỉnh/thành phố thuộc Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO; Xây dựng hồ sơ quan hệ lao động; Xây dựng khuyến nghị quy trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công
 1. Nâng cao năng lực quan hệ lao động cho các chủ thể và cộng đồng
 • Xây dựng Mạng lưới Quan hệ lao động Việt Nam(IRNET) nhằm chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, thực tiễn về quan hệ lao động: Đến nay Mạng lưới đã có hơn 250 thành viên là những người làm công việc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới lĩnh vực quan hệ lao động (bao gồm các cán bộ làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ sở giảng dạy và nghiên cứu và các chuyên gia tư vấn quan hệ lao động)
 • Tổ chức tọa đàm bàn tròn định kỳ hàng tháng về Quan hệ lao động: Chủ đề của mỗi tọa đàm được chọn lựa từ nhu cầu thực tiễn đang được xã hội quan tâm (Điều khoản lao động và công đoàn trong các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) thế hệ mới; Đối thoại tại doanh nghiệp – dễ hay khó; Tìm hiểu khái niệm can thiệp, thao túng và phân biệt đối xử của người sử dụng lao động đối với công đoàn trong doanh nghiệp …)
 • Biên soạn và phát hành ấn phẩm về Quan hệ lao động, những ấn phẩm tiêu biểu là: (i) 8 công ước cơ bản của Tổ chức lao động quốc tế, (ii) Công ước và khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế về QHLĐ, (iii) pháp luật về QHLĐ; (iv) 100 thuật ngữ thông dụng về QHLĐ được quốc tế sử dụng. Ngoài ra CIRD còn phát hành Bản tin quan hệ lao động 2 tháng 1 số, xây dựng  trang web, cẩm nang đối thoại …
 1. Hoạt động chuyên môn khác
 • Quản lý Dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO: CIRD đã thực hiện tốt vai trò được Bộ LĐTB&XH giao làm Chủ Dự án
 • Tư vấn cho doanh nghiệp: Hiện CIRD đang thực hiện tư vấn pháp luật lao động cho Công ty đa quốc gia về Hóa dầu (LSP)