Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương

l714d5017-5882-4a61-8435-b5899d1b75d7
Chiều ngày 19/9, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung có buổi làm việc với Lãnh đạo và cán bộ công chức Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (QHLĐTL) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018. Cùng dự có Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Cục trưởng Tống Thị Minh cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, tập thể lãnh đạo Cục đã có nhiều nỗ lực triển khai toàn diện các mặt hoạt động.

Trong 3 tháng cuối năm 2018, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, Cục tập trung khiển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tập trung sửa đổi Bộ Luật Lao động 2012 (6 chương); Triển khai Nghị quyết 27-NQ/TƯ và Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Đề án cải cách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp (trong đó phải xây dựng dự thảo Nghị định thí điểm cơ chế tiền lương mới theo Đề án trình vào quý I năm 2019). Cùng với đó, Cục chú trọng xây dựng kế hoạch và triển khai tổng kết Chỉ thị 22-CT/TƯ và Kết luận 96-KL/TƯ của Ban Bí thư về xây dựng quan hệ lao động hài hòa; Thực hiện chức năng của Chủ dự án, điều phối các hoạt động của Dự báo khung khổ quan hệ lao động mới (dự án NIRF) và triển khai các hoạt động do Cục chỉ trì đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định của Chính phủ, Cục trưởng Tống Thị Minh cho biết thêm.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau phân tích những khó khăn, vướng mắc cũng như những kết quả đạt được; thảo luận nhằm đưa ra giải pháp triển khai thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp ghi nhận và chúc mừng sự nỗ lực của Cục trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Cục tiếp tục phát huy, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ sửa đổi Bộ Luật lao động; Triển khai tổng kết Chỉ thị 22-CT/TƯ và Kết luận 96-KL/TƯ của Ban Bí thư về xây dựng quan hệ lao động hài hòa; nâng cao năng lực cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn có liên quan tăng cường phối hợp trao đổi, đặc biệt trong nghiên cứu những vấn đề lớn, có tính liên quan trong hệ thống (tiền lương, với bảo hiểm, lao động và việc làm, quan hệ lao động với tiêu chuẩn lao động, giữa xây dựng chính sách và pháp luật với giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những kết quả đạt được, khẳng định vai trò và sự nỗ lực của Cục QHLĐTL trong thời gian qua. Bộ trưởng cho biết, lĩnh vực lao động và tiền luơng là các lĩnh vực lớn, đa dạng, nhạy cảm, liên quan mật thiết đến nhiều mặt cuộc sống của người lao động. “Trong thời gian qua, Cục QHLĐTL đã thực hiện phương châm 8 chữ của Bộ “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, thể hiện được sự thống nhất, trách nhiệm với công việc, có chính kiến, sáng tạo trong các hoạt động, bắt đầu chính từ người đứng đầu đơn vị”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cục đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, đề xuất các chính sách, xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến tiền lương, xây dựng. Đồng thời triển khai tốt việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, rà soát, đánh giá đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trong Bộ luật Lao động 2012 thuộc lĩnh vực chuyên môn của Cục, chuẩn bị các Nghị định triển khai thực hiện theo Bộ luật Lao động 2012 (sửa đổi).

Về các chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp doanh nghiệp, Cục cũng đã làm tương đối tốt. Việc giải quyết tranh chấp lao động thời gian qua tuy chưa nhiều, chưa thực sự tốt, nhưng đã được chú ý. Về triển khai hướng dẫn các quy định của pháp luật lao động kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện lao động – tiền lương trong các doanh nghiệp Cục cũng triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, Bộ trưởng đánh giá.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương cần xây dựng mối quan hệ lao động thực chất hơn, hài hòa, ổn định hơn, nhất là trong bối cảnh mới, xu thế mới, càng cần quan tâm chú trọng xây dựng vấn đề này để vừa phù hợp thực tiễn, vừa đón bắt được xu hướng mới.

Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Cục tổ chức nghiên cứu căn bản những nội dung, giải pháp cơ bản của lĩnh vực lao động tiền lương, chuẩn bị cho thời kỳ công nghiệp 4.0: các vấn đề liên quan quan hệ lao động trong thời kỳ 4.0; tổ chức của người lao động; thương lượng tập thể…Đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế: Luật lao động, quan hệ lao động, các Nghị định thông tư; phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu học tập mô hình tổ chức người lao động ở nước ngoài…

Bộ trưởng đề nghị trang bị tốt cơ sở vật chất cho Cục; củng cố, kiện toàn Trung tâm Hỗ trợ quan hệ lao động, chủ động nghiên cứu chức năng nhiệm vụ của Trung tâm nhằm hoạt động có hiệu quả; Chú trọng công tác tuyên truyền các lĩnh vực: quan hệ lao động, bảo hiểm thất nghiệp; Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm; chú trọng công tác phát triển Đảng…

Theo molisa.gov.vn

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *