Bộ LĐTBXH, Tổng Liên đoàn Lao động VN, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN phối hợp trong xây dựng quan hệ lao động

Chiều 17/9, Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã diễn ra. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tăng cường phối hợp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa - Ảnh 1.

Trong xây dựng và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, Bộ LĐ-TBXH và Tổng LĐLĐVN với vai trò là thành viên của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ lao động đã phối hợp, theo dõi, nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý kịp thời các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, không để kéo dài, lan rộng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh. Phối hợp, hướng dẫn các địa phương có giải pháp kịp thời giải quyết tình trạng công nhân tự ý ngừng sản xuất tham gia diễu hành ở một số tỉnh phía Nam để sớm ổn định tình hình lao động tại các địa phương; đặc biệt là đợt cao điểm vào tháng 6/2018 khi Quốc hội họp để cho ý kiến đối với dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dự thảo Luật An ninh mạng… Các cuộc đối thoại cấp trên doanh nghiệp, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động hàng năm do Tổng LĐLĐVN tổ chức đều có sự tham gia tích cực của Bộ LĐ-TBXH.

Bộ LĐ-TBXH đã kết hợp với Tổng LĐLĐVN triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, tăng cường tính tuân thủ pháp luật lao động, góp phần giảm thiểu tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, Bộ LĐ-TBXH và Tổng LĐLĐVN thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023 nhằm đảm bảo sự chia sẻ, phản biện, thống nhất trong việc đề xuất, ban hành các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đoàn viên công đoàn phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lao động và công đoàn, bao gồm 9 nội dung phối hợp: công tác xây dựng pháp luật; Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và đào tạo; Công tác quan hệ lao động và tiền lương; Công tác bảo hiểm xã hội; Công tác an toàn, vệ sinh lao động; Công tác bình đẳng giới và bảo đảm quyền của trẻ em; Công tác việc làm và đào tạo nghề nghiệp; Công tác thanh tra, kiểm tra; và Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Tăng cường phối hợp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa - Ảnh 2.

Tổng LĐLĐVN và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực quan hệ lao động, xây dựng giai cấp công nhân và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2019 – 2023. Chương trình phối hợp 2 bên gồm 5 nội dung chính: Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Phối hợp tuyên truyền, thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; Tổ chức các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả tham gia các cơ chế hai bên, ba bên; Thiết lập kênh thông tin, tham vấn, đối thoại thường xuyên.

Tăng cường phối hợp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa - Ảnh 3.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao sự chủ động, tích cực của ba cơ quan trong việc xây dựng và tổ chức ký kết Chương trình phối hợp. Điều này hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đã tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn đang được xem xét sửa đổi, quan hệ lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến, phát triển và hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích người lao động và doanh nghiệp.

“Các giải pháp, biện pháp trong 2 chương trình được các bên triển khai đồng bộ, quyết liệt sẽ giúp quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần to lớn thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, ổn định chính trị, xã hội, giúp nâng cao lực năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện chăm lo nhiều hơn, tốt hơn cho người lao động”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu, ngay sau buổi ký kết mỗi bên cần tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình trong toàn hệ thống, để cả hệ thống phải thống nhất nhận thức và cùng chung hành động phối hợp Chương trình ở tất cả các cấp. Hằng năm phải cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình thành các hoạt động cụ thể của từng bên, của cả hai bên. Phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và có đánh giá kết quả hàng năm để kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, từng ngành. Đối với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị phát huy kết quả, thực hiện quyết liệt hơn, toàn diện hơn, có bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các bên, đặc biệt là người sử dụng lao động. Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ.

“Kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tăng cường quản lý nhà nước về quan hệ lao động, cần đề ra các giải pháp thúc đẩy quan hệ lao động trong thời gian tới; chủ động nghiên cứu xây dựng tổ chức đại diện người lao động”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Bộ luật Lao động cần thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhân dân và các bên. Xuất phát từ thực tiễn đề xuất các nội dung thực sự chặt chẽ, khoa học, giải quyết được những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực quan hệ lao động hiện nay. Từ đó, thúc đẩy quan hệ lao động và thị trường lao động của Việt Nam ngày càng phát triển.

CIRD tổng hợp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *