Bảo vệ công đoàn

Bảo vệ công đoàn (Protection of trade union)

  • Người sử dụng lao động bị cấm việc dựa trên lý do lãnh đạo công đoàn hay tham gia vào các hoạt động của công đoàn để xem xét khi đưa ra quyết định liên quan đến việc tuyển dụng, quản lý và bố trí công việc, bổ nhiệm, tiền công và bảo đảm các lợi ích, đặc biệt là biện pháp kỷ luật và sa thải.

(Campuchia, Luật lao động 1997, Điều 279)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *